מכרזים 2019

שם/מספר מכרז

תיאור

סיור קבלנים

מועד הגשה

הורדם טפסים

מכרז פומבי 15/19
הקמת גן משחקים ברחוב הבנים בקריית שמונה
יום חמישי 19.09.19 בשעה 10:00
מכרז פומבי 14/19
מינוי יועץ משפטי חיצוני קבוע לחברה הכלכלית קרית שמונה
מכרז נפתח החל מיום שלישי בתאריך ה- 3.09.19
מכרז פומבי 13/19
יצור חידוש והספקה של יחידות שילוט רחוב בקריית שמונה
מכרז נפתח החל מיום שלישי בתאריך ה- 13.08.19
מכרז פומבי 07/19
שיפוץ בביה"ס ברנקו וייס בקריית שמונה
יום שני 17.06.19, שעה 11:00
מכרז פומבי 05/19
קרצוף, סלילה ותיקון תשתיות בקריית שמונה
יום ראשון 05.05.19, שעה 10:30
מכרז פומבי 04/19
שיפוץ חממה טכנולוגית בחווה החקלאית קריית שמונה
יום ראשון 05.05.19, שעה 10:00
מכרז פומבי 03/19
שיקום קירות בקריית שמונה - רח' עולי הגרדום ורח' חרצית
יום רביעי 10.04.19, שעה 10:00
מכרז פומבי 02/19
הנחת תקרות אקוסטיות בבי"ס מצודות בקריית שמונה
יום שני 14.01.19, שעה 11:00
מכרז פומבי 01/19
שיפוץ אולם ספורט עירוני ליד ביה"ס דנציגר בקריית שמונה
יום שלישי 08.01.19 בשעה 11:00