דוחות כספיים

דוחות

חברה

תאריך

שנה

הורדם טפסים

כספיים
החברה הכלכלית קריית שמונה בע"מ
ליום 31 בדצמבר
כספיים
החברה הכלכלית קריית שמונה בע"מ
ליום 31 בדצמבר
כספיים
החברה הכלכלית קריית שמונה בע"מ
ליום 31 בדצמבר
2015
כספיים
החברה הכלכלית קריית שמונה בע"מ
ליום 31 בדצמבר
2014
כספיים
החברה הכלכלית קריית שמונה בע"מ
ליום 31 בדצמבר
2013
כספיים
החברה הכלכלית קריית שמונה בע"מ
ליום 31 בדצמבר
2012