מכרזים 2020

שם/מספר מכרז

תיאור

סיור קבלנים

מועד הגשה

הורדם טפסים

מכרז פומבי 40/2
הקמת שירותים במגרש הדשא הסינטטי בקריית שמונה
יום שלישי 07.07.20 בשעה 11:00
מכרז פומבי 39/2
שיפוץ ביה"ס מצודות בקריית שמונה
יום שלישי 30.06.20, בשעה 11:30
מכרז פומבי 38/20
שיפוץ והסדרת בטיחות בגני ילדים שלב ב' בקריית שמונה
יום שלישי 30.06.20, בשעה 11:00
מכרז פומבי 37/20
רכישה והצבת יביל 2 כיתות בביה"ס גוונים בקריית שמונה
פתיחת המכרז יום שני 29.06.20, בשעות פעילות החברה.
מכרז פומבי 35/20
השלמת עבודות חיזוק מבנים בביה"ס רמב"ם בקריית שמונה
יום שני 29.06.20, בשעה 11:00
מכרז פומבי 34/20
שדרוג גן משחקים רח' האצ"ל בקריית שמונה
יום שני 29.06.20, בשעה 10:00
מכרז פומבי 33/20
שיפוץ והסדרת בטיחות בגני ילדים שלב א' בקריית שמונה
יום ראשון 28.06.20, בשעה 11:0
מכרז פומבי 32/20
בניית 3 כיתות גני ילדים שכונת יובלים בקריית שמונה
יום ראשון 05.07.20 בשעה 9.00
מכרז פומבי 26/2020
שיפוץ חדרי מורים בתי ספר בקריית שמונה
יום שני 29.06.20, בשעה 08:3