מכרז 03/18

שיפוץ חווה החקלאית בקריית שמונה

מכרז פומבי 03/17

שיפוץ חווה חקלאית בקריית שמונה

לעיון במסמכי המכרז לחץ "הורד"