מכרז 01/18

גני משחקים ברל כצנלסון ושפרינצק צפון בקריית שמונה

מכרז פומבי 01/18

גני משחקים ברל כצנלסון ושפרינצק צפון בקריית שמונה

לעיון במסמכי המכרז לחץ "הורד"