מכרז 01/17 – בניית ממ"ד בי"ס לאוטיסטים בקריית שמונה

מכרז פומבי 01/2017

בניית ממ"ד – בי"ס לאוטיסטים בקריית שמונה

לעיון במסמכי המכרז לחץ על "הורד"