דירקטוריון החברה

עו"ד אביחי שטרן

תפקיד: יושב ראש וראש העיר.

דני קדוש

תפקיד: מנכ"ל החכ"ל

אופיר יחזקאלי

תפקיד: דירקטור, חבר מועצה, סגן ומ"מ ראש העיר.

הרב ניסים מלכה

תפקיד: דירקטור, חבר מועצה.

יורם ביטון

תפקיד: דירקטור, בכיר עירייה, מנכ"ל העירייה.

שני אלדן

תפקיד: דירקטור, עובד רשות, מהנדס העיר.

נועם עוזרד

תפקיד: דירקטור, עובדת רשות, עו"ד.

חגי סבתי

תפקיד: דירקטור, נציג ציבור.