איכות הסביבה

בשנים האחרונות גברה המודעות הציבורית לנושא איכות הסביבה וגילוי אחריות סביבתית. נושא איכות הסביבה הוא אחד מאבני היסוד של החברה הכלכלית קריית שמונה וכחלק ממחויבותה לשמור על הסביבה, החברה יוזמת ומקדמת את טיפוח העיר תוך שמירה על הניקיון  ברחבי העיר, אזורי התעשייה, השוק העירוני, גנים ציבורים ועוד.